Tin Mới

TIN MỚI: Toà Hội Phúc Thẩm Thứ Chín Đứng Với TT Trump về Bức Tường Biên GiớiToà Hội Phúc Thẩm Thứ Chín Đứng Với TT Trump về Bức Tường Biên Giới
Hôm nay 12 tháng 2/2019, tờ The Hill đưa tin rằng Tòa Hội Phúc Thẩm Thứ Chín (Ninth Circuit Court Appeal) khét tiếng tả khuynh vừa mới đứng về phía chính quyền Trump trong vụ kiện về bức tường
Một tòa phúc thẩm liên bang có trụ sở tại California vào hôm qua, thứ Hai, đứng về phía chính quyền Trump trong các vụ kiện do các tiểu bang và các nhóm môi trường tranh tụng chính phủ Hoa Kỳ xúc tiến việc xây dựng các hàng rào dọc biên giới với Mexico.
Tòa phúc thẩm nói trên phán quyết 2-1 cho biết Đạo luật cải cách nhập cư và trách nhiệm nhập cư năm 1996 trao cho Bộ Nội An thẩm quyền rộng rãi để xây dựng các rào cản biên giới và quyền khước từ luật môi trường trong quá trình này.
Phán quyết khẳng định rằng tòa án cấp huyện cho phép chính phủ liên bang được xây dựng bức tường “theo mẫu”, thay 14 dặm rào trước đây gần San Diego và thay hàng rào tương tự dọc theo một dải ba dặm gần Calexico, Calif.
Phán quyết của tòa phúc thẩm cũng thu hẹp ngõ ngách thách thức pháp lý của các nhóm môi trường đối với bức tường biên giới do Tổng thống Trump đề xuất.
Đây là một chiến thắng hiếm hoi của Tổng thống tại tòa Hội Thẩm Thứ Chín, đã nhiều lần chống ông.
________________
Chính trị phải đạo đấu với lẽ phải thông thường (Political correctness vs Common sense) và lẽ phải thông thường, thỉnh thoảng bắt đầu được công nhận. DC có lẽ đang gãi đầu!
Phải chăng vận may của đất nước đã bắt đầu đổi chiều?!
Vĩnh Tường
Xem video: 
Dân Chủ đang tự mình trói chân!!!!!!!!!!!!!!!!

https://www.youtube.com/watch?v=eOr7euvWQGs


Vĩnh Tường đã viết: (Vietnamese Outlook 9/3/2018. VB 11/3/2018):
Lý thuyết và chiến lược cân bằng lực lượng phi thực tế của Obama đã hoàn toàn thất bại ở Biển đông. Chiến lược đối đầu dựa vào tiềm năng thực tế của HK sẽ nhất định toàn thắng. Và đã hoàn toàn đúng! Quả nhiên 12/6 thượng đỉnh Trump Kim đã đến. 
Bài đã đúc kết: Mọi sự thay đổi ở Bắc hàn đều ảnh hưởng đến Việt nam. Và việc ấy đã đến: 27/28 tháng hai 2019 Thượng đỉnh được tổ chức tại Việt nam

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CRpNucuIJz0&t=849sNo comments