Tin Mới

LÀM TT CHI CHO MỆT HỞ ÔNG TRUMP ?

LÀM TT CHI CHO MỆT HỞ ÔNG TRUMP ?

Trump làm Tổng Thống cực mà vui
Vì nước, vì dân...khó chẳng lùi
Tác cạn đầm lầy ngăn lối thoát
Xổ khô ao bẩn chặn đường chui
Dựng xây U.S hùng cường lại
Quyết đập China khốn đốn thôi
Giúp thế giới an bình vững chãi
Xoa tay gác kiếm tọa rung đùi.

Nguyễn trọng Khiêm (6/11/19)

(Bài của khách gửi đăng góp vui)

No comments