Tin Mới

VIDEO ĐÁNG XEM

Tuần tự xem những video để biết những gì đang xảy ra, và chọn đường để đi 

Antifa vs Patriots Battle Hard (Riot) Portland Oregon June 30th 2018 
(Người cảnh tả nhóm Chống Phát xít (Antifa) đụng độ với Nhóm Yêu nước. Không biết Phát xít ở đâu?) 
https://www.youtube.com/watch?v=bfOlheR5nUQ

Portland Antifa Burn US Flag at Patriot Prayer & Proud Boys Event - Brawl Erupts - Antifa BTFO (Nhóm chống phát xít đốt cờ, đánh đấm đối đầu với nhóm Yêu nước hô USA! USA! USA!)


Brilliant Trump Supporter Kids Wreck Old Racist Idiot Adults In Atlanta Street Debate (REACTION) (Cậu trẻ Mỹ đen, trung học bẻ gãy người lớn bị đầu độc bằng lý lẽ và bằng chứng. Tuyệt vời, đây là tương lai của Mỹ)

Democrats Hate Black People #walkaway
(Người Mỹ đen tự tìm hiểu bỏ sai, về đúng qua bằng chứng và  suy nghĩ rất chững chạc)
https://www.youtube.com/watch?v=ZbP33yl_kT4


No comments