Tin Mới

Tối Cao Pháp Viện Đồng Ý Xem Xét Kháng Án Của Các Tiểu Bang Dân Chủ Về ObamaCare


Hôm nay, Thứ Hai  2/3/2020 TCPV nhận thỉnh cầu của các tiểu bang DC để xem xét lại thách thức về hiến pháp của Obamacare. Và nôi vụ này sẽ có thể được đưa ra bàn thảo giải quyết trong nhiệm kỳ tới vào tháng 6 năm 2021

Trong Obamacare có một điều khoản then chốt “chỉ thị cá nhân”, băt buộc mọi người dân phải mua bảo hiểm, nếu không thì phải đóng tiền thuế phạt.  Quốc Hội (2017) xóa bỏ điều này. Người dân không còn bị "Nhà nước" theo sau, phạt vạ. Đến tháng 12 năm 2019, Tòa Hòa Giải Kháng án Thứ Năm (5th US Circuit of Appeals) đã phán 2/1 vô hiệu hóa một điều khoản này.

Theo sau quyết định của QH, các một số tiểu bang Cộng hòa và hai công dân đâm đơn khiếu nại rằng điều khoản bắt buộc người dân là không hợp hiến, và như  thế toàn bộ Obamacare không có giá trị bởi điều khoản này không thể tách rời với tất cả phần còn lại của bộ luật.

Một thẩm phán toà án Quận (TX) ủng hộ đương đơn, tạo ra sự kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Tòa phúc thẩm vẫn ủng hộ đương đơn và tống đạt hồ sơ trở về tòa quận để xem xét tỉ mỉ về sự nối kết của chỉ thị nói trên đối với bộ luật.

Tháng Giêng 2020, các tiểu bang DC và QH (DC) liên minh yêu cầu TCPV nhận đơn khiếu nại và xem xét lại quyết định của tòa cấp dưới để cứu lấy Obamacare. Và hôm nay TCPV đã nhận đơn tái thẩm định về tính cách hiến pháp của điều khoản qui định ảnh hưởng đến quyền công dân nói trên. 

Chính quyền của TT Trump đã yêu cầu TCPV không nhận đơn khiếu nại, vì tòa án quận chưa có quyết định về khả năng tách biệt của đì6u khoản nói trên. TCPV cần phải đình hoãn xem xét lại cho đến khi toà án quận hoàn tất các thủ tục tố tụng của họ.

Tổng trưởng Tư pháp của Taxas nói: “Bây giờ chỉ thị cá nhân không còn tồn tại như một loại thuế, thì tính cách hợp hiến hay không của Obamacare phải được xác định. Tòa Hoà giải Thứ Năm áp dụng chính xác tiềnlệ của TCPV khi phán quyết rằng chính chỉ thị cá nhân là vi hiến. Chính phủ không thế ra lệnh cho công dân phải mua bảo hiểm kém phẩm chất mà họ không muốn và tôi đang trông đợi giải quyết vấn đế này trước toà TCPV.

Và nội vụ này có thể sẽ được đem ra giải quyết vào tháng 6 năm tới (2021), nghĩa là cuộc chiến còn gian khổ dai và dài bắt đầu từ một phiếu 5-4 của ông thẩm phán Robert. Bây giờ chính phủ Obama đã hết quyền, hy vọng ông Xếp TCPV thong thả cho dân HK một quyết định dứt khoát và đúng đắn hơn.


_________

Nguổn: Tin March 2, 2020

No comments